ASTRA DAIHATSU HARMONI

Jl. Balikpapan No. 8 Jakarta Pusat

Menu

pricelist

DAIHATSU NEW AYLA
DAIHATSU NEW AYLA
TipeHarga
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC 114.350.000
NEW AYLA 1.0 X MT MC 125.150.000
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC 132.500.000
NEW AYLA 1.0 X AT MC 134.200.000
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC 141.550.000
NEW AYLA 1.2 X MT MC 136.450.000
NEW AYLA 1.2 X AT MC 146.450.000
NEW AYLA 1.2 R MT MC 143.400.000
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC 147.400.000
NEW AYLA 1.2 R AT MC 155.900.000
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC 159.900.000
DAIHATSU TERIOS
DAIHATSU TERIOS
TipeHarga
ALL NEW TERIOS X MT E4 211.800.000  
ALL NEW TERIOS X MT DELUXE E4 221.800.000  
ALL NEW TERIOS X AT DELUXE E4 231.800.000  
ALL NEW TERIOS R MT E4   244.500.000
ALL NEW TERIOS R MT DELUXE E4   254.500.000
ALL NEW TERIOS R AT E4 254.500.000  
ALL NEW TERIOS R AT DELUXE E4 264.500.000
DAIHATSU HI-MAX
DAIHATSU HI-MAX
TipeHarga
HI MAX PU 1.0 STD E4 105.750.000
HI MAX PU 1.0 STD AC PS E4 113.750.000
DAIHATSU SIGRA
DAIHATSU SIGRA
TipeHarga
SIGRA 1.0 D MT MC 119.500.000
SIGRA 1.0 M MT MC 129.900.000
SIGRA 1.2 X MT MC 139.250.000
SIGRA 1.2 X MT DLX MC 144.750.000
SIGRA 1.2 X AT DLX MC 157.550.000
SIGRA 1.2 R MT MC 145.650.000
SIGRA 1.2 R MT DLX MC 149.450.000
SIGRA 1.2 R AT DLX MC 162.250.000
DAIHATSU COPEN
DAIHATSU COPEN
TipeHarga
DAIHATSU XENIA
DAIHATSU XENIA
TipeHarga
GRAND NEW XENIA 1.3 X MT STD 194.250.000
GRAND NEW XENIA 1.3 X MT DLX 206.200.000
GRAND NEW XENIA 1.3 X AT DLX 218.050.000
GRAND NEW XENIA 1.3 R MT STD 205.650.000
GRAND NEW XENIA 1.3 R MT DLX 217.450.000
GRAND NEW XENIA 1.3 R AT DLX 228.450.000
DAIHATSU SIRION
DAIHATSU SIRION
TipeHarga
NEW SIRION STD MT E4 200.100.000
NEW SIRION STD AT MC E4 214.850.000
DAIHATSU LUXIO
DAIHATSU LUXIO
TipeHarga
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 203.700.000
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 221.850.000
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 232.950.000
GRAN MAX MINIBUS
GRAN MAX MINIBUS
TipeHarga
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 171.875.000
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 178.275.000
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 207.275.000
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 187.875.000
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 154.025.000
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 158.125.000
GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS E4 175.625.000
GRAN MAX PICKUP
GRAN MAX PICKUP
TipeHarga
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 141.400.000
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 141.400.000
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 146.100.000
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 146.100.000
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 163.400.000
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 173.500.000
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FHE4 175.100.000
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 153.100.000
foto sales
ASTRA DAIHATSU HARMONI
NDORO DAIHATSU

Marketing Executive

0813-1199-5515
0813-1199-5515
0813-1199-5515